แบบสอบถามความคิดเห็นลูกค้า Cafe Amazon (ต่อ)

1

เพศ

2

อายุ

3

อาชีพ

4

รายได้

5

ที่อยู่(ภายในกรุงเทพเท่านั้น) กรุณาระบุเขต

6

สถานภาพ

7

การศึกษา

8

คุณรู้จักคาเฟ่ อะเมซอนจากที่ใด

9

คุณใช้บริการคาเฟ่อะเมซอน บ่อยเพียงใด

10

คุณทราบข่าวโปรโมชั่นหรือสินค้าใหม่ๆของคาเฟ่ อะเมซอนจากที่ใด

11

คุณชอบสินค้าประเภทใดมากที่สุด?

12

คุณชอบสิ่งอำนวยความสะดวกใดมากที่สุด ?

13

กรุณาให้คะแนนในหัวข้อเกี่ยวกับบริการและสินค้าของคาเฟ่ อะเมซอน ดังนี้

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งไม่เห็นด้วยเฉยๆเห็นด้วยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
รสชาติของกาแฟแตกต่างและอร่อย
เบเกอรี่มีคุณภาพดี
Strong Brand Image
โลโก้จดจำได้ง่าย
โลโก้สื่อถึงคอนเซปต์ของร้านได้ดี
ร้านกาแฟอะเมซอนมี Brand personality ที่ชัดเจน
แบรนด์สื่อถึงกาแฟที่มีคุณภาพสูง
แบรนด์แสดงถึงราคาระดับพรีเมี่ยม
คาเฟ่อะเมซอน มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน
แบรนด์เพิ่ม Value-added ให้กับลูกค้า
การให้บริการดี
พนักงานมีใจรักงานบริการ
บริการรวดเร็ว
พนักงานมีประสบการณ์
ระบบจัดการภายในร้านดีเยี่ยม
สินค้ามีความหลากหลาย
รสชาติและคุณภาพมีมาตรฐานคงที่
โปรโมชั่นมีความน่าสนใจ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเข้าใจง่าย
ราคามีความเหมาะสม
ปริมาณมีความเหมาะสม
Packaging สวยงาม
ทำเลที่ตั้งสะดวกสบาย
การตกแต่งร้านสวยงาม เหมาะสม
ร้านสะอาด เรียบร้อย
Music ฟังสบาย
กลิ่นภายในร้านดึงดูดใจให้ซื้อ
ความพึงพอใจโดยรวม
14

 

Amazon Premium คือร้านที่จะเปิดนอกสถานีฯปตท.โดยมุ่งขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการเพิ่มชนิดสินค้าและปรับโฉมร้านเพื่อให้ภาพลักษณ์ใหม่มีความทันสมัยและดึงดูดใจ มีกำหนดจะเปิดตัวในห้างสรรพสินค้าในกทม.เร็วๆนี้

 ประเภทของผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่ควรมีภายในร้าน "Amazon Premium" ? (กรุณาตอบ 3 อันดับแรก)

15

 ประเภทของบริการใดที่ควรมีภายในร้าน "Amazon Premium" ?  (กรุณาตอบ 3 อันดับแรก )

*Amazon Coaching Academy ก่อตั้งเพื่อให้ความรู้และ สอนการชงกาแฟแก่เจ้าหน้าที่ บาริสต้าและตลอดจนผู้ที่มีความสนใจลงทุนกับคาเฟ่ อเมซอน รวมทั้งการบริหารและการจัดการร้านที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

16

คุณคิดว่าราคาที่เหมาะสมของ กาแฟต่อแก้วใน Cafe Amazon Premium ควรเป็นเท่าใด

17

คุณคิดว่าโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับร้าน "Amazon Premium" ควรเป็นแบบใด (กรุณาตอบ 3 อันดับแรก)

18

คุณอยากเห็นอะไรในร้านอะเมซอนแบบใหม่ (กรุณาตอบ 3 อันดับแรก)

19

คุณอยากให้คาเฟ่ อะเมซอน พัฒนาในด้านใดมากที่สุด (กรุณาตอบ 3 อันดับแรก)

Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!